Informasjonsskriv vedr. sikkerhet og miljø

Til våre naboer i Ålesund.
 
Vi har utarbeidet et informasjonsskriv vedrørende sikkerhet og miljø, i tilfelle en ulykke skulle inntreffe. Brødr. Sunde as ønsker å ha et godt forhold til sine naboer og vil informere om hva vi driver med. Ikke minst i forhold til sikkerhet og hvordan du skal opptre om noe uforutsett skulle skje. Det er ikke fordi risikoen for ulykker og utslipp har økt. Tvert imot fører vårt kontinuerlige arbeid med hensyn til sikkerhet og miljø til at området stadig blir bedre og tryggere.