Ny Sundolitt-fabrikk!

Sundegruppen etablerer enda et nytt produksjonsanlegg i Sverige. De første produktene produseres allerede og offisiell åpning av anlegget er 21. mai.

Sundolitt i Sverige har hatt sterk utvikling over tid og for å holde tritt med økt etterspørsel og fortsette den gode utviklingen i årene som kommer etableres ny fabrikk i Enköping. Anlegget med totalt 9300 kvadratmeter ligger strategisk plassert i Stockholmsområdet og vil komplementere eksisterende anlegg i Sverige svært godt og øke kapasiteten kraftig. Dermed ligger alt til rette for å kunne fortsette å møte den sterke etterspørselen etter Sundolitt produkter i Sverige.